Hlavní program Další programy El. obchody Kdo a jak nám pomáhá Info a odkazy Napište nám Kontakty Atlas NNO
Hlavní program
Definice statutu a činností jednotlivých NNO, opravňujících k nákupu produktů MS v cenách, platných pro vzdělávání

O nákup produktů MICROSOFT ve zvýhodněných cenách pro školství je Centrálu informačních technologií pro nestátní neziskové organizace v České republice, o.p.s. oprávněna požádat každá nestátní nezisková organizace bez ohledu na právní formu (tj. občanské sdružení, církevní právnické osoby, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti), pokud je hlavním cílem její činnosti buď jednotlivě a nebo v kombinaci :


a)     zmírnění chudoby,

b)     podpora vzdělávání,

c)      pokrok v oblasti sociálního a společenského blahobytu,

d)     podpora kultury

e)      podpora životního prostředí.

 

Z výše uvedených subjektů nejsou oprávněny k výše uvedené žádosti takové nestátní neziskové organizace, které :

 

1)    vykonávají jako svoji vedlejší činnost podnikatelskou činnost v takovém rozsahu, že by jako účastníci obchodní soutěže mohly být vůči dalším komerčním soutěžícím subjektům nákupem produktů MS toto formou neoprávněně konkurenčně zvýhodněny,

2)    byly zřízeny za účelem politické činnosti (např. politické strany a hnutí),

3)    byly zřízeny za účelem hájení zájmů zaměstnanců  (např. odborové organizace),

4)    byly zřízeny za účelem hájení zájmů podnikatelských subjektů (např. profesní komory, profesní asociace apod.),

5)    byly zřízeny za účelem odkupu a využívání bytového fondu (společenství vlastníků),

6)    vykonávají tajně a nebo i veřejně takovou činnost, která je neslučitelná s ústavou České republiky (např. propagace nacismu, hanobení rasy, národa a přesvědčení apod.).

 

Při posuzování oprávněnosti a splnění předepsaných pomínek má Centrála informačních technologií pro NNO v ČR, o.p.s. právo požádat příslušnou NNO o poskytnutí svého statutu, výroční zprávy  a roční účetní závěrky z předchozího kalendářního roku. Na základě těchto podkladů je možné NNO přičlenit k prováděcí smlouvě Centrály IT a tím ji zařadit do multilicenčního programu Select. Informace o Centrále IT naleznete také zde.Provozováno na publikačním systému Rozruch 2.0 od společnosti Šilhavý s.r.o. (c) centrála IT