Hlavní program Další programy El. obchody Kdo a jak nám pomáhá Info a odkazy Napište nám Kontakty Atlas NNO
Naši zakladatelé
Zakládací smlouva
 
   Preambule:
 
   Zakladatelé, vědomi si své zodpovědnosti a úlohy při vytváření partnerství a spolupráce mezi podnikateli a neziskovým sektorem v České republice, tak i při pomoci a podpoře rozvoje občanské společnosti, rozhodli se využít svých možností a schopností k posílení a rozvoji informačních technologií v neziskovém sektoru  České republiky. Nestátní neziskové organizace vykonávají široké spektrum aktivit, které posilují rozvoj demokracie a rozvíjejí občanskou společnost. Proto je třeba jim poskytnout takové podmínky a prostředky k jejich práci, aby mohly plně využívat všechny možnosti a výhody moderní informační společnosti. Vytvořením podmínek, poskytnutím produktů IT určených speciálně pro tyto organizace, výuka a zaškolení zaměstnanců i dobrovolných pracovníků pak umožní lépe využívat jejich potenciál a poskytovat kvalitní služby pro veřejnost tak, jak je běžné ve standardní evropské zemi. Takováto nově zakládaná nezisková organizace založená za účelem naplnění uvedených cílů je definována jako otevřená a na plnění jejích cílů a činnosti se může podílet jakýkoli právní subjekt, který je veden upřímnou snahou pomoci nestátním neziskovým organizacím v České republice a který deklaruje svůj přínos pro tuto společnost a pro organizace s ní spolupracující.

 

CÍGLER SOFTWARE, a. s.
IČ: 25568736
Sídlo: Rostislavovo nám. 12, 612 00  Brno - město

a

MICROSOFT, s. r. o.
IČ: 47123737
Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14B

a

ATLAS CZ, a. s.
IČ: 25731416
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 174
se dohodly podle § 4 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, na založení obecně prospěšné společnosti podle této zakládací smlouvy:

Čl. I
1. Název a sídlo společnosti
Název zní: Centrála informačních technologií pro nestátní neziskové organizace v České republice,  o. p. s.  (dále jen "společnost“)
2. Sídlo společnosti:  Nad Vršovskou horou 10, 101 00  Praha 10.

Čl. II
Doba trvání společnosti:
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. III
Druh poskytovaných obecně prospěšných  služeb
Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:
- konzultační činnost a poradenství v oboru informačních technologií
- zajišťování školení a výukových seminářů v oblasti informačních technologií
- krátkodobé bezúplatné zapůjčování techniky (audio-video, projekce atd.)
- vedení a správu registrů a databází neziskových organizací  

Čl. IV
Podmínky poskytování služeb
Společnost bude služby uvedené v čl. III poskytovat občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církevním právnickým osobám, nadacím a nadačním fondům (dále jen „nestátním neziskovým organizacím“)
Společnost bude obecně prospěšné služby poskytovat v pořadí požadavků a potřeb vznášených na její aktivity od nestátních neziskových organizací v České republice.
Zájemce o služby společnosti podá společnosti objednávku se specifikací požadovaných služeb a doloží, že je nestátní neziskovou organizací.
Služby společnosti mohou být poskytovány i za úplatu v případě, že na pokrytí nákladů  s jejich poskytováním spojených nepostačí prostředky získané z jiných zdrojů. Ceny se stanoví pro jednotlivé druhy služeb jednotně podle zásad cenové politiky společnosti, které schvaluje správní rada společnosti.

Čl. V
Doplňková činnost
Společnost bude zajišťovat tuto doplňkovou činnost:
pronájem a půjčování věcí movitých,
poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware,
zprostředkování služeb,
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
velkoobchod.

Čl. VI
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
a) správní rada
b) dozorčí rada
c) ředitel


Provozováno na publikačním systému Rozruch 2.0 od společnosti Šilhavý s.r.o. (c) centrála IT