Hlavní program Další programy El. obchody Kdo a jak nám pomáhá Info a odkazy Napište nám Kontakty Atlas NNO
E-learningové vzdělávání - základy podvojného účetnictví
Kurz účetnictví

Kurz účetnictví je určen jak zájemcům o základní vědomosti, tak zejména všem, kteří se chtějí seznámit s novinkami v zákoně o účetnictví a změnami, které nás potkaly v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Kurz je možné zakončit závěrečnou zkouškou s certifikátem Institutu Svazu účetních.


  •       Informace o kurzu účetnictví:

 

 

 

Kurz účetnictví je multimediální učební pomůcka, která byla zpracována s využitím současných didaktických poznatků a dlouholetých praktických zkušeností ve vzdělávání. Tato pomůcka vám umožní studovat "podvojné účetnictví" přístupnou formou s ohledem na vaše časové možnosti a v prostředí, které vám nejlépe vyhovuje.

Svým obsahem kurz pokrývá celou problematiku podvojného účetnictví od základů účetnictví, metod a technik účtování až po účetní závěrku. Pro přehlednost a variabilnější využití této multimediální učební pomůcky širokým okruhem uživatelů účetnictví, je kurz rozdělen do tří základních modulů (A,B,C) jež jsou dále členěny do dílčích kapitol. Vedle toho je součástí každého modulu úplné znění zákona o účetnictví a další prováděcí předpisy, názorné příklady a ověřovací testy znalostí, které vám pomohou při osvojení učiva.

  •       Struktura kurzu

 

 

Modul A - Základy podvojného účetnictví

Lekce 1 - Význam a funkce účetnictví

Lekce 2 - Zásady vedení účetnictví

Lekce 3 - Majetek podniku a zdroj jeho krytí

Lekce 4 - Náklady a výnosy

Lekce 5 - Účet a podvojný účetní zápis

Lekce 6 - Nástroje průkaznosti účetnictví

Lekce 7 - Účetní knihy a účetní zápisy

Lekce 8 - Kontrolní systém v účetnictví

 

 

Modul B - Metody podvojného účetnictví (tématické zaměření)

Lekce 1 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Lekce 2 - Zásoby

Lekce 3 - Finanční účty

Lekce 4 - Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek

Lekce 5 - Zúčtovací vztahy

Lekce 6 - Rezervy a dlouhodobé závazky

Lekce 7 - Kapitálové účty

Lekce 8 - Náklady

Lekce 9 - Výnosy

 

 

 

Modul C - Účetní závěrka (tématické zaměření)

Lekce 1 - Postup při uzavírání účetních knih - uzávěrka

Lekce 2 - Prvky účetní závěrky - účetní výkazy

Lekce 3 - Účetní závěrka

Lekce 4 - Základy finanční analýzy

 

  •     Komu je kurz určen?

Kurz je z hlediska obsahu a náročnosti učiva koncipován jako základní kvalifikační stupeň pro profesní účetní, přičemž modulové členění výukového programu svojí variabilitou je velice vhodné také pro další skupiny uživatelů účetních informací nebo profesních skupin, které pro svojí práci znalost účetnictví potřebují.

  •      Kurz je certifikován!

Každý student, který úspěšně splní požadavky na ověření znalostí (tj. složí test znalostí v případě modulu A, resp. písemnou zkoušku v případě modulů B,C), obdrží osvědčení stvrzující, že absolvoval kurz podvojného účetnictví.

  •       Požadované vstupní znalosti od účastníků kurzu

Tato multimediální učební pomůcka má velice jednoduché ovládání a vyžaduje od účastníků kurzu pouze základní dovednosti práce s osobními počítači v prostředí Windows.

 

Kurz účetnictví je určen jak zájemcům o základní vědomosti, tak zejména všem, kteří se chtějí seznámit s novinkami v zákoně o účetnictví a změnami, které nás potkaly v souvislosti se vstupem České republiky do EU. Kurz končí závěrečnou zkouškou s certifikátem Institutu Svazu účetních.

 

 

  •       Ceny jednotlivých modulů

Modul A - Základy účetnictví

Kč 1.088,--

Modul B - Metody účtování

Kč 1.666,-- 

Modul C - Účetní závěrka

Kč 1.666,--

Sada: moduly A+B+C

Kč 3.570,--

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

 

  •     Certifikáty

Osvědčení o absolvování Modulu A

Kč 650,--

Zkouška a certifikát k modulům B a C

Kč 2.430,--/modul

Cena za neúspěšnou zkoušku se nevrací, ale za opravnou zkoušku
(modul B a C) se platí jen 40 % ceny, tj. Kč 1.000,--.

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a poštovného.

Osvědčení o absolvování modulu A získáte korespondenčním způsobem na základě odeslání správně vyplněného testu. Závěrečná zkouška pro moduly B a C je prováděna výhradně prezenční formou v certifikačních centrech v předem vyhlášených termínech.

 

V případě zájmu o tuto aplikaci navštivte náš internetový obchod.

 Provozováno na publikačním systému Rozruch 2.0 od společnosti Šilhavý s.r.o. (c) centrála IT