Hlavní program Další programy El. obchody Kdo a jak nám pomáhá Info a odkazy Napište nám Kontakty Atlas NNO
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky

  • Přijaté objednávky vyřizujeme obratem. Většina zboží je běžně skladem. Pokud některá objednaná položka není ihned k dispozici, budeme vás kontaktovat.
  • Platební podmínky –  zákazník platí dodávky hotově (dobírkou), v případně dodávky PC kompletů předem na základě zálohové faktury.
  • Přeprava –  zboží zasíláme přepravní službou či formou Profi-balíku ČP podle druhu objednané komodity. Plátcem přepravy je odběratel.
  • Při převzetí zásilky si prosím okamžitě překontrolujte, zda je dodávka úplná a nepoškozená. Neúplné nebo poškozené zásilky nepřebírejte. Poškození zásilky reklamujte na místě u přepravce. Pokud je zásilka zákazníkem přebrána od dopravce jako „v pořádku“ a vše je stvrzeno podpisem v dokladech přepravce, nelze na dodatečné reklamace brát zřetel.

Reklamační řád:


  • Reklamační řád se vztahuje výhradně na zboží prodávané v kategorii „Hlavní program“ Centrály informačních technologií pro nestátní neziskové organizace v České republice, o.p.s., které Centrála IT, o.p.s. skutečně prodává. U zboží prodávaného v kategorii „Vedlejší program“ prodávaném dalšími partnery se reklamace dodaného zboží řídí příslušným reklamačním řádem jednotlivého dodavatele.
  • Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Centrály informačních technologií pro nestátní neziskové organizace v České republice, o.p.s., Nad Vršovskou horou 10, 101 00 Praha 10, anebo adresa uvedená na předávacím protokolu. Datem převzetí vadného zboží je datum fyzického převzetí pracovníkem Centrály IT, o.p.s., nebo datum, kdy dopravce předá zásilku na uvedené adrese.
  • Pokud kupující (dále odběratel) zjistí závadu na zboží, na něž se vztahuje záruka, předá zboží v původním obalu na výše uvedenou adresu spolu s kopií dokladu o nákupu (fakturou), popř. záručním listem. Bez těchto dokladů nebude zboží převzato a bude vráceno na náklady odběratele zpět.
  • Náklady na přepravu na místo reklamace hradí odběratel, dopravu zpět hradí při oprávněné reklamaci Centrála informačních technologií pro nestátní neziskové organizace v České republice, o.p.s. Reklamované zboží zasílané na náklady Centrály informačních technologií pro nestátní neziskové organizace v České republice, o.p.s., nebude přijato k reklamačnímu řízení.
  • Oprávněné reklamace splňující výše uvedené podmínky budou vyřízeny v zákonných lhůtách. Pozáruční opravy budou provedeny na základě písemné objednávky.
  • K reklamaci nebude přijato zboží viditelně poškozené, nevhodně zabalené či poškozené neodborným zásahem či používáním v rozporu s dokumentací.


Provozováno na publikačním systému Rozruch 2.0 od společnosti Šilhavý s.r.o. (c) centrála IT