Hlavní program Další programy El. obchody Kdo a jak nám pomáhá Info a odkazy Napište nám Kontakty Atlas NNO
Naši zakladatelé
Prohlášení zakladatelů
  
   Společnosti ATLAS CZ, a.s., CÍGLER SOFTWARE, a.s. a MICROSOFT, spol. s r.o., vědomy si své společenské odpovědnosti, rozhodly se k založení CENTRÁLY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ pro nestátní neziskové organizace v ČR, o.p.s. CENTRÁLA IT by se měla stát jedním z nástrojů, kterými se chceme společně podílet na ekonomickém růstu České republiky, zlepšování kvality života občanů i jejich rodin a na rozvoji občanské společnosti a vzájemnosti.
 

   Jsme přesvědčeni, že činnost nestátních neziskových organizací je nesmírně prospěšná jak pro občany, tak i ve svém celku pro stát, a jde tedy o subjekty hodné maximální podpory, subjekty, jejichž zaměření i právní forma naplňuje definici nevládní neziskové organizace podle legislativy platné pro ČR a EU. Umožnění přístupu každé nestátní neziskové organizace k  transparentním formám podpory, které prostřednictvím CETRÁLY IT poskytujeme, máme za spravedlivější způsob, než je poskytování podpory jedné nebo omezené skupině neziskových organizací, a to bez ohledu na to, jak spravedlivá a propracovaná jsou kriteria takového výběru.
 
   Vyzýváme všechny firmy, bez rozdílu jejich velikosti nebo produktového zaměření, aby podporovaly systémovým způsobem sektor neziskových organizací, ať již prostřednictvím CENTRÁLY IT, nebo jinou obdobnou formou, neboť současná podpora tohoto sektoru stále není dostačující a státní podpora má své limity.
 
   Věříme, že touto formou podpory se zlevní i ulehčí vlastní činnost jednotlivých neziskových organizací a věříme také, že velká část NNO bude také této formy podpory využívat.
 
 
   V Praze dne 15.3.2005.
 
   za ATLAS CZ, a.s.:     za CÍGLER SOFTWARE, a.s.:     za MICROSOFT, s.r.o.:
        Michal Černík                          Martin Cígler                                    Jiří Devát
  
        Prohlášní naleznete ke stažení zde.


Provozováno na publikačním systému Rozruch 2.0 od společnosti Šilhavý s.r.o. (c) centrála IT